ท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนในหนึ่งวัน

บ่อโกะคุระคุยู

การอาบน้ำแร่นอกร่ม ทำให้สามารถดูดดึมกับความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งจะทำให้คุณผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ที่อยู่ Address: 4-23 Miyoshi-cho, Mishima city, Shizuoka Pre.
TEL 055-991-4126
ที่จอดรถ
URL http://www.gokurakuyu.ne.jp/gokurakuyu/tempo/mishima/
บ่อโกะคุระคุยู

ด้านบน

บ่อยูโกะ มิชิมา

บ่อน้ำพุร้อนที่อยู่บนภูเขาแห่งเดียวในมิชิมา. ไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้

ที่อยู่ 1195 Tokura, Mishima city, Shizuoka Pre.
TEL 055-988-0600
ที่จอดรถ
URL http://www.yugo.co.jp/
บ่อยูโกะ มิชิมา

ด้านบน

บ่อสุรุกะโนะยู

น้ำพุร้อนธรรมชาติ 100%

ที่อยู่ 1265-3 Okanomiya,Numazu city,Shizuoka prefecture.
TEL 0120-69-4126
ที่จอดรถ
URL http://www.suruganoyu.co.jp/

ด้านบน

บ่อมันโยโนะยุ

น้ำพุร้อนคุณภาพดี

ที่อยู่ 1208-1 Okanomiya,Numazu city,Shizuoka prefecture.
TEL 055-927-4126
ที่จอดรถ บ่อมันโยโนะยุ
URL http://www.manyo.co.jp/numazu/

ด้านบน